Esettanulmányok, referenciák

Tőkebevonás

Íme néhány az említett több száz projektből, amelyben cégünk eredményesen támogatta Ügyfeleit céljai elérésében:

Credit Management Group Riskcover
A creditmanagement területén innovatív fintech szoftvermegoldással piacra lépést és nemzetközi növekedést tervező Megbízónkat a tőkebevonás teljes folyamata során támogattuk, a felkészüléstől a tranzakció zárásáig. Feladataink voltak az üzleti modell és vállalati stratégia review, piac- és versenytárselemzésben való közreműködés, üzleti és pénzügyi terv elkészítésének támogatása, vállalatérték kalkulálása, tipikus befektetői feltételek megismertetése a Megbízóval, valamint az exit stratégia kialakításának támogatása.

A projekt során hazai és nemzetközi befektetőknek mutattuk be a befektetési lehetőséget, majd az egyes term sheet-ek tárgyalását, értékelését segítettük, a kiválasztott finanszírozókkal a befektetői szindikátusi szerződés tárgyalását, a zárást támogattuk. Az 1M EUR nagyságú tranzakció kockázati tőkealap befektetése mellett egy co-investor közreműködésével valósult meg.

Tranzakciós volumen: 1M EUR

Shoployal

Az ír-magyar, IT / retail / marketing területen működő startupot a tőkebevonási stratégia kialakítása, a hazai és nemzetközi befektetőkkel való tárgyalások, megegyezés (tranzakciós feltételek stb.) mellett az üzleti stratégia kialakításában is támogattuk – a munka azóta is folyik tovább. A célcsoport elemzése, a value proposition finomítása, az árazás, üzleti modell átalakítása mellett a teljes üzleti tervezésben támogattuk a csapatot. Mi több, részt vettünk „ajtónyitásokban”, bemutattuk potenciális új partnereknek, Ügyfeleknek.

Tranzakciós volumen: pre-seed

VirtDB
A Starschema a Big Data, BI, adatvirtualizáció, adattárház fejlesztés és tanácsadás területén az egyik legmeghatározóbb szereplő Európában. Felkerült az amerikai Inc. üzleti magazin top 5000 leggyorsabban növekvő európai vállalkozásainak listájára, saját kategóriájában az első helyen áll. Az Inc. listáján korábban olyan, ma már óriássá nőtt cégek is szerepeltek, mint a Facebook, a Microsoft vagy az Oracle.

A Starschema spin-off projektjéhez, a VirtDB-hez teljes tőkebevonási folyamat támogatására bízta meg cégünket, melynek célja a cég dinamikus nemzetközi terjeszkedésének megvalósítása volt. A folyamat során közreműködtünk:

  • az üzleti terv, a pénzügyi terv, a teaser és a befektetői prezentáció elkészítésében,
  • az üzleti tervezési folyamat kialakítását követően: a nemzetközi terjeszkedési stratégia kialakításában, exit stratégia meghatározásában, a befektetői longlist összeállításában, potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvételben, a befektetői ajánlatok értékelésében,
  • az alapítók felkészítésében a tranzakció folyamatára, a befektetői feltételek megismertetésében, a tárgyalások során Ügyfelünk pozíciójának erősítésében
  • a befektetői ajánlat elfogadása után a szindikátusi megállapodás feltételeinek kialakításában, az átvilágításban, majd a tranzakció zárásának támogatásában is.

Tranzakciós volumen: 1,2M EUR

M2M Medtech terület

Sikeresen működő magyar cég kockázati tőkebevonásának támogatása. Tanácsadóink feladata már az üzleti tervezéssel megkezdődött, részt vettek a növekedési stratégia kialakításában, a teljes pénzügyi tervezési folyamatot elvégezték, a befektetői tárgyalások előtti kiemelt lépésként a vállalatértékelés is megtörtént, több módszer alkalmazásával.

Megbízó támogatása a szakmai befektető, illetve pénzügyi befektető közti különbségek feltárásában, a választásban. Befektetői preferenciák feltárása, a tipikus befektetési feltételek megismerése, majd a befektetői prezentáció, teaser elkészítése. A befektetői profil kialakítása után, befektetői longlist kialakítása, majd a befektetők megkeresése, tárgyalások támogatása. A folyamat során beérkezett term sheet-ek, befektetői ajánlatok értékelése, Megbízónk tárgyalási pozíciójának erősítése. Term sheet feltételekkel kapcsolatos tárgyalások, majd a befektetői ajánlat elfogadása után az átvilágítás, a befektetési struktúra, a végső megállapodás folyamatának a támogatása volt kollégáink feladata.

Tranzakciós volumen: 1,7M EUR

JAVA platform

Az első hazai második körös kockázati tőkebefektetés. A Jeremie I-es kockázati tőkebefektetést realizáló IT vállalkozás támogatása második körös finanszírozás felkutatásában: üzleti terv, prezentáció review, a befektetővel való megállapodás szakértői támogatása az Alapítók képviseletével, exit stratégia kialakításában közreműködés.

Tranzakciós volumen: 360M Ft

Softver asset management területén piacvezető, sikeres magyar tanácsadó cég növekedési kockázati tőkebevonásának támogatása a felkészülésben és a tranzakció során. A nemzetközi terjeszkedési stratégia kialakítását követően az üzleti tervezési folyamat támogatása, a pénzügyi terv elkészítése, a struktúra validálása, a cégérték és az exit stratégia meghatározása. Befektetői feltételek ismertetése az Alapítókkal, NO GO kritériumok meghatározása. Teaser, befektetői prezentáció, befektetői profil kialakítása, longlist kidolgozása. Kockázati tőkealapokkal való kapcsolatfelvételek, prezentációk után a befektetői ajánlatok, a term sheet-ek értékelése, Megbízónk tárgyalási pozíciójának erősítése, a tárgyalások támogatása. A befektetői – Jeremie alap – ajánlat elfogadása után az átvilágítás, majd a tranzakció zárásának támogatása volt tanácsadóink feladata.

Tranzakciós volumen: 430M Ft

Agro-projekt

Agráripari megbízónk számára tőkebefektetés előtt VC/PE érettségi vizsgálat elkészítése, a vizsgálat során talált fejlesztendő elemek, stratégiai javaslatok megfogalmazása a cégérték növelése érdekében, valamint a kedvező tárgyalási pozíciók elérése céljából. Klasszikus befektetési feltételek ismertetése, befektetői preferenciák rögzítése, az ideális befektetői profil kialakítása. Nemzetközi befektetők elemzése, draft értékelési modell összeállítása

Tranzakciós volumen: 8M EUR

BalaBit

Hazánk egyik legsikeresebb, Deloitte Technology Fast 50 listájára is felkerült, tisztán magyar tulajdonú technológiai vállalata támogatása a nemzetközi befektetői tárgyalások során, a beérkezett befektetői ajánlatok értékelése, főbb befektetési feltételek kialakítása, illetve a tranzakció támogatása egyéb területeken.

Tranzakciós volumen: 8M USD

Online HR megoldás

Innovatív online HR megoldás támogatása tőkebevonás területén. A projekt strukturálása, üzleti tervezés, versenytárselemzés, növekedési stratégia kialakítása, kulcs referenciák szervezése, modellek validálása történt az első fázisban, valamint vállalatérték számítás. Majd a teaser, befektetői prezentáció elkészítése, illetve a befektetői tárgyalásokra való felkészítés, profil kialakítás, ideális befektetők azonosítása, megkeresések. Az érdeklődő befektetőkkel üzleti terv, modell, növekedési stratégia közös feldolgozása, term sheet értékelése, tárgyalások, kulcs menedzsmenttel való megállapodás és motivációs struktúra kialakításának támogatása. Befektetővel való megállapodás után, az átvilágítás, zárás támogatása.

Tranzakciós volumen: 280M Ft

Gamification

Gamification területén dolgozó innovatív, kiemelten tehetséges vállalkozás magvető tőke bevonásának előkészítése. VC/PE érettségi vizsgálat elvégzése, javaslatok megfogalmazása, road map kialakítása, tőkebevonási step plan. Befektetői típusok kapcsán tanácsadás, befektetői tárgyalások előkészítése, prezentáció kapcsán javaslatok megfogalmazása, tárgyalások támogatása.

Tranzakciós volumen: magvető tőkebevonás

E-kereskedelem 2.

Szegmensében piacvezető e-kereskedelmi cég nemzetközi terjeszkedési stratégiájának kialakítása, releváns célpiacok azonosítása, a külpiaci részleggel együttműködve piacelemzések készítése, majd üzleti tervezés, a pénzügyi tervek, cégérték számítások elkészítése, a befektetői tárgyalások előkészítése, Megbízónk támogatása az ajánlatok értékelése és a tárgyalások során.

Tranzakciós volumen: 250M Ft

Magyar kommunikációs ügynökség

Nemzetközi szakmai befektetőkkel való tranzakciójuk támogatása: aktuális stratégia és üzleti terv kialakításának támogatás, majd alternatív modellek felállításának támogatása, információs memorandum készítése, befektetői prezentáció, az ideális szakmai befektető profiljának kialakítása, longlist készítése, majd kontakting a külföldi irodákkal való együttműködésben, a stratégiai befektető partnerekkel való kapcsolatfelvétel, tárgyalások támogatása.

Tranzakciós volumen: 300M Ft

Gyógyszeripari innovatív szoftverfejlesztés

Üzleti modell vizsgálata, stakeholderekkel való egyeztetések, árazás validálása, üzleti tervezés. Szakmai befektető részére prezentáció készítése, nemzetközi befektető részére a projekt bemutatása, tárgyalások támogatása.

Tranzakciós volumen: magvető

Agro M2M

Mezőgazdasági M2M cég tőkebevonásának támogatása: üzleti terv review, term sheet-ek értékelése, tárgyalásokon Megbízónk képviselete, a befektetői alkufolyamat támogatása, kockázatok és javaslatok megfogalmazása, szükség szerint term sheet szövegezése. Átvilágítás, szindikátusi megállapodás, tranzakció zárásának támogatása egy Jeremie alappal.

Tranzakciós volumen: 2,2M EUR

Retail szoftver

Üzleti terv, teaser és befektetői prezentáció review, befektetők részére a projekt bemutatása, term sheet kapcsán javaslatok megfogalmazása, tárgyalások és zárás támogatása.

Tranzakciós volumen: 70M Ft

Innovatív szoftver

Szolgáltatás szint mérésére és menedzselésére fejlesztett, díjnyertes innovatív szoftver befektetői tárgyalásainak és üzleti tervezésének támogatása. Feladatunk volt az innovatív szoftver esetén különböző üzleti modellek vizsgálata, versenytárselemzés, kezdeti referenciák szervezése, a validálás támogatása, üzleti terv készítése, nemzetközi piacokra vonatkozó interjúk szervezése. A megkeresések előtt vállalatérték számítása, befektetői profil kialakítása, befektetői feltételek ismertetése, preferenciák felmérése, majd a projekt bemutatása kockázati tőkebefektetők részére. Teaser, prezentáció elkészítése, tárgyalások támogatása, befektetői ajánlat értékelése, javaslatok és módosítások megfogalmazása, a tárgyalások támogatása.

Tranzakciós volumen: 1,1M EUR

Tanácsadó cég

Dinamikus növekedésű tanácsadó cég akvizíciós céljainak támogatása. Megoldandó probléma a struktúra kialakítása volt – akvirálás, konzorcium, összeolvadás, többlépcsős integráció és még számos modell vizsgálata, értékelése történt meg, mindezt összeegyeztetve a tulajdonos és menedzsment céljaival. Üzleti terv készítése itt is elengedhetetlen volt, a célok, a növekedési lehetőség bemutatása a partnerek felé, a célhoz vezető utak felvázolása okán. A struktúra elfogadása után a szerződés kérdése, időtartam, bevétel és profit elterelés, non-competition clause és egyéb feltételek tisztázása következett, majd a szerződéses folyamat koordinálása.

Brand communication

Megbízónk egy innovatív marketing kommunikációs szoftver fejlesztéséhez, piacra viteléhez keresett üzleti angyalt, ill. magvető kockázati tőkebefektetőt. A projektgazdával közösen megvitatásra és kialakításra került az értékesítési és terjeszkedési stratégia, majd az üzleti terv elkészítése után a befektetői preferenciák azonosítása következett. A lehetséges befektetők listázása, majd ezzel párhuzamosan Megbízónk felkészítése a befektetői tárgyalásokra, befektetői prezentáció elkészítése, majd a tárgyalások folyamatos támogatása volt tanácsadóink feladata.

Tranzakciós volumen: magvető tőkebefektetés

Innovatív LED világítás

Innovatív LED világítás hazai és nemzetközi piacra vitele állt megbízásunk fókuszában. Részletes konkurenciaelemzés, valamint az értékesítési és terjeszkedési stratégia pontos kialakítása elkerülhetetlen volt a versenytársaktól való megkülönböztetés és a fejlesztés egyedi jellemzőinek kiemeléséhez. Ezt követően készült el az üzleti és pénzügyi terv, majd a részletes megtérülési és cégérték számítások. Megbízóval közösen azonosításra került az a befektetői kör, akik számára a projekt hozzáadott értéket jelenthet, és akikkel a befektetői tárgyalások megkezdődtek. Befektetői tárgyalásokra felkészítés, stratégiai és taktikai egyeztetések, majd a beérkezett term sheet-ek szakmai véleményezése volt kollégáink feladata.

Tranzakciós volumen: 200 M Ft