A kormány által ígért, strukturális átalakítások a vártnál hosszabb időt vettek igénybe, azonban 2016-ban részben teljesültek a várakozások: a 2015-ös pályázati “mélypont” után a hazai gazdaság kulcsterületein – energetika, IKT, KKV kapacitásfejlesztés, vidékfejlesztés – is kiírásra kerültek azok a pályázatok, melyeket a piaci szereplők nagyon vártak.

A bírálati rendszer átalakításra került, bár ennek hatásai egyértelműen negatívan befolyásolják a 2016-os összképet:

Számos benyújtott pályázat értékelése késett, ami a gazdasági szereplők számára jelentősen nehezíti a vissza nem térítendő támogatásokkal való tervezhetőséget, ráadásul a pályázatok forrásallokációs problémája miatt a pályázati kiírások megjelenése is többször csúszott. Ugyanakkor a már megjelent kiírások majd mindegyikében szereplő kötelezően felveendő kölcsön fogadtatása kettős: az értékelésnél továbbra is a tőkeerős, gazdaságilag stabil szereplők preferáltak, akik jellemzően megfelelő mértékű önerővel, vagy megbízható banki kapcsolatokkal rendelkeznek, így számukra a visszatérítendő támogatás nem jelent könnyebbséget.

Legek 2016-ben – legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb tapasztalatok

A 2016-os év legkedvezőtlenebb tapasztalata a pályázati kiírások megjelenésének halasztása (az ÉFK többszöri módosítása), valamint a már megjelent kiírások bírálati ideje volt. Sajnos a pályázati rendszer – különösen az elmúlt 1-1,5 évben a pályázatok kiírása és értékelése terén látott – kiszámíthatatlansága miatt

egyre több, piaci körülmények között, akár külföldi konkurenciával versenyező vállalkozás esetében tapasztalható, hogy lemond a vissza nem térítendő források bevonásának lehetőségéről és projektjét nem, vagy külföldön valósítja meg.

Néhány pályázó a korábbi pályázatuk elutasítása kapcsán, az indokok jogszerűségének megkérdőjelezésével keresett meg minket, ezek néhány esetben valóban további kérdéseket vetettek fel…

Nyertes pályázóink természetesen örömmel és egyre nagyobb tapasztalattal vetik bele magukat projektjük megvalósításába. A forráslehívás fázisára vonatkozó szabályokról (pl. a közbeszerzési törvény változása, előleg keret megemelése) és a szereplőkről alkotott vélemények pozitív összképet mutatnak: igen kevés kritikát hallunk a már nyertes pályázattal rendelkező Ügyfeleink részéről.

Erre számítunk 2017-ben

2017-es év vízválasztó lesz a 2014-2020-as tervezési időszakban.

A kormányzati kommunikáció egyértelmű: az összes, 2020-ig tervezett pályázati felhívás kiírásra kerül az év első felében.

Véleményünk szerint ez – a korábbi tapasztalatok alapján némi csúszással – megvalósítható és reális cél 2017 év végéig. Figyelembe véve a 2020 utáni ciklus várakozásait (a vissza nem térítendő támogatások elapadását), Ügyfeleink számára azt tanácsoljuk, hogy amennyiben a következő 5 évben beruházást kívánnak megvalósítani, azt lehetőség szerint tervezzék a 2018-2020-as időszakra, hiszen amennyiben jövőre nem tudnak vissza nem térítendő támogatást bevonni, úgy ennek esélye 2018-tól várhatóan jelentősen csökken.

A pályázatok bírálati idejében egyértelmű fejlődést, kiszámíthatóságot várunk a 2017-es évtől. Pozitív, hogy a bírálatok transzparenciája terén a megjelent kiírásokban már most látható előrelépés a korábbi időszakhoz képest.

Tekintsünk még tovább…

2018 (és 2019) várhatóan a 2017-ben benyújtott és nyertes pályázatok megvalósításának időszaka lesz.

A piac egyértelműen el fogja dönteni, melyek azok a kiírások, amelyek ténylegesen segítséget jelentenek a magyar szereplőknek, és melyek azok, melyek felfüggesztésével és a források átcsoportosításával növelhető lenne a rendelkezésre álló források hatékonysága.

Mindebből következően, véleményünk szerint a piac újbóli átstrukturálódása várható: 2017-ben a pályázatírói, tervezői (illetve bírálói) kompetenciával rendelkező szereplőkre, 2018 II. negyedévétől újra professzionális projektmenedzsmentre lesz szüksége a pályázóknak. Azon pályázók esetében, akiknek nem sikerül 2017-ben vissza nem térítendő támogatás bevonása, előtérbe kerülhet a közvetlen brüsszeli források bevonásának lehetősége és az ezen a speciális területen jártas szakemberek bevonása is.

Bár a 3 év múlva kezdődő új időszak körül egyelőre sok a bizonytalanság, látható, hogy 2020 fordulópont lesz a pályázatok terén.

A vissza nem térítendő támogatások elapadása véleményünk szerint eltérő hatással lehet a jövedelemtermelő és a piaci alapon nem megtérülő beruházásokra: a már most bevezetett kedvező kamatozású hitelek jó alapot teremthetnek a gazdasági szereplők további fejlődésére (bár ezek hatékonysága természetesen kisebb, mint a vissza nem térítendő támogatásoké), megfelelő eszközök lehetnek a beruházások finanszírozására. Ugyanakkor e projektek esetében is előtérbe kerülhetnek az eddig jellemzően alternatív megoldásként felmerülő közvetlen brüsszeli források is. Ez a folyamat természetesen nem lesz fájdalommentes, sem a potenciális pályázók, sem a tanácsadói piac szemszögéből.

A gazdaságilag nem megtérülő projektek esetében ugyanakkor még nagyobb a bizonytalanság: egyelőre nem látható, hogy azon fejlesztési elképzelések, melyeket nem tudnak az elmúlt időszak, vagy a még várható vissza nem térítendő támogatások segítségével megvalósítani, 2020 után milyen forrásból realizálódhatnak…

Szerző:  Antal Zoltán,vezető üzleti tanácsadóEU támogatások | Projektmenedzsment